Matryca kompetencji pracownik​a Galactica Matrix

Matryca kompetencji jest narzędziem, które w sposób wizualny pomaga w określeniu, ocenieniu oraz porównaniu umiejętności posiadanych przez pracowników. Zasadniczym celem ustalenia ocen jest uzyskanie informacji o poziomie wiedzy i doświadczeniu na danym stanowisku, aby kompetencje pracowników odpowiadały bieżącym oraz przyszłym potrzebom firmy. Zebrane dane pozwalają również na zaplanowanie ścieżki rozwoju pracownika w oparciu o system kursów i szkoleń. 

Korzyści

Galactica Matrix jest narzędziem nieskomplikowanym, a jednocześnie potrafi w istotny sposób wpłynąć zarówno na  mobilizację pojedynczego pracownika, jak i całego zespołu. Jej zastosowanie umożliwia optymalne zaplanowanie pracy poprzez elastyczną wymianę zadań, co ogranicza problemy związane np. z nieobecnością pracownika. 

Zastosowanie matrycy kompetencji Galactica Matrix zapewnia:

Nieprzerwaną realizację zadań

Optymalne wykorzystanie kompetencji pracowników do realizacji celów

Monitoring rozwoju pracowników

Aktywniejszy udział pracowników w życiu firmy

Łatwą diagnozę potrzeb szkoleniowych

Jasne kryteria doboru osób o właściwych kwalifikacjach

Efektywniejsze delegowanie zadań i zarządzanie urlopami

Sprawne znalezienie zastępstwa podczas nieobecności pracownika

Szybką diagnozę umiejętności pracownika celem jego gratyfikacji (np. awans, podwyżka)

Sprecyzowanie nowych kierunków rozwoju firmy w oparciu o aktualną wiedzę i umiejętności pracowników

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.
Twoja wiadomość nie została wysłana. Spróbuj ponownie.

Kontakt

Zapytaj nas o matrycę kompetencji Galactica Matrix